Dövme

Dövme Türk Dil Kurumumuzda "Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan yazı veya resim." olarak açıklanmıştır. Sözlükte dövme bu şekilde geçer fakat yeterli değildir.


Bizlere göre Dövme, vücuda uyumlu boya maddelerinin bu iş için üretilen cerrahi metal cihazlarla insan vücudu üzerine işlenen motif yada desendir.

Dövme, kimi zaman bir harf, bir isim ya da bir sembol olarak karşımıza çıkar. İnsanların dövme yapma amacı belki duygularını dışa vurum belki de süs ya da gösteriş amaçlıdır. Ama dövmenin çok eski zamanlardan beri insanoğlunun kendini ifade etme sanatı ya da yöntemi olduğu kesin.

Dövme makinesi ve bütün parçaları paslanmaz cerrahi çelik olmak zorundadır. İğneler de aynı metalden üretilmeli ve tek kullanımlık olmalıdır. Dövme yaparken kullanılan pota ve eldivenlerde tek kullanımlıktır. Gerçek dövme boyaları Dünya Sağlık Örgütünden (WHO) onaylı ve vücuda uyumluluğu test edilmiş ve onaylanmış boyalardır.

Bazı kişiler sağlıklı dövme boyası yerine rapido, dolmakalem mürekkepleri kullanırlar. Bunlardan kesinlikle uzak durmanız gerekmektedir. Dövme yaptırırken mutlaka hijyenik stüdyolar ile çalışılmalıdır.

Günümüzde yapılan kazı vb. çalışmalarda çok eski zamanlara ait insanların toprak altındaki kalıntılarında, vücutlarında dövme olduğu ortaya çıkmıştır çoğu kez. Örneğin: Mısır mumyalarında çoğu kez dövmeye rastlandığı belirtilmektedir. O dönemde insanlar dövmeyi bir statü sembolü olarak kullanmalarının yanı sıra, dövmenin onları kötü ruhlardan, hastalıklardan, büyülerden koruduğuna inanırlarmış. Günümüzde ise simgesellikten öte vücut estetiği olarak görülmektedir dövme.

Avrupa dilleri, dövme karşılığı olan tattoo sözcüğünü Tahiti dilindeki tautau’dan almıştır. Dövme 20. yüzyılın başlarından sonra, özellikle denizciler arasında yaygınlık kazandı. Romantik duyguları, yurtseverliği ya da dindarlığı belirtmek amacıyla dövme yaygın olarak kullanıldı..

İnsanlık tarihi kadar eski bir gelenek; Dövme. İlk çağlarda kabileleri birbirinden ayırmak için yararlanılmış dövmelerden. Bazen de kişinin hangi sınıf ve aileden olduğunu belirleyen bir damga niteliğini taşımış. Sonraları insanları hastalıklardan koruduğuna inanılmış…

Tılsımlı olduğuna inanıldığı dönemlerde ise insanların dövmelerden olağanüstü sonuçlar, etkinlikler beklemişler. İlkel toplumlarda koruma amacıyla yapılan dövmeler Avrupa’da yeniden ortaya çıktığında bu kez denizciler tarafından değişik görünmek maksadıyla uygulanmaya başladı.

Genellikle her toplumda rastlanabilen dövmenin günümüzdeki amacı bedeni süslemek ve daha çekici göstermek yatıyor. Günümüzde önceleri sıra dışı olmanın bir göstergesi olduğu düşünülen dövme ve piercing artık her kesimden ve her yaş gurubundan ilgi gören ve trendi günden güne yükselen bir hal almıştır. Bugün Türkiye'de bir veya birden çok dövme yaptıranların sayısı giderek artmaktadır.

Dövmenin Tarihi

Dövme, kimi zaman bir harf, bir isim ya da bir sembol olarak karşımıza çıkar. İnsanların dövme yapma amacı belki duygularını dışa vurum belkide süs ya da gösteriş amaçlıdır. Ama dövmenin çok eski zamanlardan beri insanoğlunun kendini ifade etme sanatı ya da yöntemi olduğu kesin.

Hintliler, Japonlar, Amerika Yerlileri ve Afrika'daki bazı kabileler dövmeyi bir süs olarak yaparlar. Bazı topluluklarda dövmenin hastalıklara ve kötülüklere karşı koruyucu olduğu inancı da yaygındır. Bazı toplumlarda dövmenin yapılış amaçlarından biri de kişinin ait olduğu grubu belirtmek ya da yaşadığı topluluk içindeki konumunu göstermektir.

Dövme yapma geleneği hayli eskidir. İÖ 2000'lerde Eski Mısır toplumunda dövmenin yapıldığı mumyalardan anlaşılmıştır. Mısırlıların dışında Britonların, Galyalıların ve (X)Trakların da dövmeleri vardı. Eski Yunanlılar ve Romalılar, "barbarlara özgü bir uğraş" saydıkları dövmeyi suçlulara ile kölelere yaparlardı. Hıristiyanlık inancında dövme yasaklanmıştı. Buna karşın ilk Hıristiyanlar, bedenlerine Hz. İsa'nın adını ya da haç desenleri taşıyan dövmeler yaptırmışlardır.

Aradan yüzyıllar geçince Avrupalılar dövmeyi unuttular. 18. yüzyıl sonlarında denizaşırı gezilerde Amerika Yerlilerinde ve Polinezyalılarda dövmeyle yeniden karşılaştılar. Dövme 20. yüzyılın başlarından sonra, özellikle denizciler arasında yaygınlık kazandı. Romantik duyguları, yurtseverliği ya da dindarlığı belirtmek amacıyla dövme yaygın olarak kullanıldı ve günümüzde de kullanılmaktadır. Ama hijyene önem verilmediği ve AIDS gibi bazı hastalıkları bulaştırdığı gerekçesiyle Birçok ülkede dövme yapmaya yasal sınırlamalar ve standartlar getirilmiştir.

Günümüzde Dövme

Günümüzde dövme özellikle Avrupa da çok yaygındır. Dövme kentsel yaşamda, özellikle gençler arasında giderek daha fazla popüler olma yolundadır.

Dövmenin genel amacı dışarıdan bakıldığında estetik ya da süslenme olarak görünse de altında sosyo-psikolojik nedenlerde yatmaktadır. Aslında dövme yaptırma isteğinin altında insanlara kendi kişiliği hakkında mesaj vermek, etkilemeye çalışmak, diğerlerinden farklı görünmek, gençlerde kendini kanıtlama ya da dikkat çekmek şeklinde gözlenebilir.

Günümüzde yapılan kazı vb. çalışmalarda çok eski zamanlara ait insanların toprak altındaki kalıntılarında, vücutlarında dövme olduğu ortaya çıkmıştır. Buda yüzyıllar öncesine dayanan dövmenin moda olmaktan ziyade sosyolojik bir olgu olduğunu göstermektedir.

Dövme Kadar Dövme Yapılan Malzemenin de Önemi Var mı dır?

Golden Arrow dövme malzemelerini Amerika ve Avrupa’nın seçkin firmalarından itina ile seçerek ithal etmektedir. Bu ürünler insan vücudunda herhangi bir alerjik reaksiyon ve problem yaratmaya organik boyalar ve tek kullanımlık dövme iğnelerini de kapsayan büyük bir koleksiyonu bünyesinde barındırır. Tüm Golden Arrow dövme malzemeleri Golden Arrow ’un yüzde yüz müşteri memnuniyeti garantisi ile satılmakta ve kullanılmaktadır.

Golden Arrow stüdyolarında çalışan dövme sanatçıları Avrupa dövmeciler birliği üyesi Türkiye’de isim yapmış ve kendini kanıtlamış sanatçılardır.

Dövme sanatçısı yaptığı işle size ömür boyu taşıyacağınız ve ölünce yanınızda götürebileceğiniz tek objeyi vücudunuza işlemektedir. Bu yönüyle bakarsak yaptığımız işin ciddiyeti daha iyi ortaya çıkıyor sanırım.